Upozornění pro rodiče k aktuálnímu provozu MŠ - květen a červen 2020

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že do MŠ mohou být přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění, což se aktuálně vztahuje na všechny zdravotní problémy - např. také na lehčí nachlazení (kašel, rýma). Dle potřeby bude dětem měřena při příchodu teplota bezkontaktním teploměrem. 


Nová opatření v MŠ


MŠMT vydalo soubor doporučení k fungování MŠ. Doporučujeme rodičům, aby se s ním seznámili - viz. příloha. Při prvním vstupu do MŠ rodiče podepsují Čestné prohlášení - viz. příloha. Formulář je k dispozici MŠ. Bez podpisu na ČP není docházka do MŠ možná. Současně rodiče upozorňujeme, že děti si do MŠ nesmí přinášet své osobní hračky a předměty, které nesouvisejí s předškolním vzděláváním. V případě nemoci u dítěte, nebo členů v jedné domácnosti, kdy příznaky připomínají COVID-19, zákonní zástupci neprodelně informují školu o vzniku onemocnění.     


Používání roušek v MŠ

Od 4.5. 2020 děti nemusí v MŠ a v prostorách MŠ používat roušky. Tato výjímka platí také pro pedagogické pracovníky. Děti však i nadále do MŠ v roušce přicházejí a v roušce odcházejí. Děti mají v MŠ svou roušku k dipozici pro případ potřeby. POZOR - při spojení skupin dětí - při scházení a rozcházení v okrajových časech provozní doby (6:00 - 7:00 a 15:00 - 16:00) děti roušku používat budou. Současně budeme dbát na maximální rozdělení dětí při spojení a při pobytu venku, kdy od sebe budou skupiny dětí trvale odděleny. Rodiče jsou povinni roušku nosit stále, v MŠ ani před MŠ se neshlukují a nezůstávají v prostorách déle než je nutné. Opatření týkající se používání roušek může být aktuálně měněno dle nařízení MZ. Nnyí předběžně platí do 30.6.

Organizace provozu v MŠ  

Úprava provozu MŠ - denně od 6:00 do 16:00 s platností od 22.5. do 30.6. 2020. S provozem do 16:00 počítáme do 30.6. 2020. V reakci na využívání provozní doby, omezujeme provozní dobu školy. V případě, že se změní potřeby rodičů, dojde také k úpravě tohoto omezení.  

Organizace provozu v MŠ - květen až červen

Provoz od 25. 5. 2020 a dále - v provozu budou všechny třídy. 6:00 - 7:00 - pouze třída přírodní. Od 7:00 se děti rozcházejí na své třídy. Rolnička - provoz 7:00 - 15:30. Ostatní třídy: přírodní - 6:00 - 15:15, hudební: 7:00 - 15:30, Zvoneček - 7:00 - 16:00, sportovní - 7:00 - 16:00. POZOR - provoz končí v 16:00 - do odvolání. V případě potřeby provoz rozšíříme do 16:30. prosíme rodiče, aby ideálně využívali provoz svých kmenových tříd a děti se nemusely v okrajových částech spojovat. při spojení dětí zatím platí, že děti mají roušky (dle vývoje se může změnit).     

 

Akce školy a nadstandardní aktivity

Akce, které se měly konat do 30.6. 2020, jsou zrušeny. Jóga a angličtina jsou zrušeny. Vratky peněz za neuskutečněné akce a aktivity budou zúčtovány nejdéle do 30.6. 2020.

  

Různé

Na webu školy doporučujeme příspěvek o fungování školní psycholožky. Aktuálně si rodiče mohou vyžádat konzultace online. Při činnostech s dítětem doporučujeme využít závěry ze zprávy ŠP a doporučení pro rozvoj dětí. V příloze najdete další zajímavé materiály. V novém článku - Tipy a náměty pro děti a rodiče uvádíme zajímavé odkazy na pomůcky pro logopedii a grafomotoriku, výběr článků pro rodiče a odkazy na stránky, kde je možno stahovat např. pracovní listy pro děti.

  

Platba úplaty za předškolní vzdělávání a platy za preventivně zdravotní péči    

Platba úplaty za předškolní vzdělávání a platby za preventivně zdravotní péči se řídí Směrnicemi, které jsou rodičům přístupné v Dokumentech ke stažení - Oddíl: Pro rodiče.   

Děti, které docházejí do MŠ, hradí úplatu běžně, v plné rozsahu. Toto platí i pro úhradu platy za preventivně zdravotní péči. V současné době je dětem tato péče poskytována.

Za měsíc duben až červen 2020 se hradí běžná úplata za předškolní vzdělávání, pokud dítě do MŠ dochází, nevzdělává se bezúplatně či není osvobozeno od úhrady za PV. Úplata činí 450Kč/dítě/měsíc. Nepřihlíží se k individuální docházce dětí, ale k celkovému provozu školy. Úplata se snižuje pouze v případě omezení provozu delšího než 5 pracovních dnů. Platba za preventivně zdravotní péči je za duben snížena poměrově na částku 910 Kč dítě/měsíc pro děti, které do MŠ docházely, z důvodu omezeného poskytování preventivně zdravotní péče. Za květen a červen se počítá s plnou úhradou ve výši 1250Kč/dítě/měsíc, pokud se PV děti účastní a je jim poskytována preventivně zdravotní péče.               

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, pochopení a přeje všem pevné zdraví, optimismus a co nejvíce pohody. Ke stažení

(*.pdf)
(*.pdf)