Aktuální informace k povozu MŠ od září 2020

Vážení rodiče, od září 2020, po celý školní rok 2020/21, zůstávají v platnosti zpřísněná provozní a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19. Manuál vydaný MŠMT ČR je k dispozici v oddílu Pro rodiče.

S účinností od 10.9. 2020 platí, že do objektu MŠ vstupují všechny osoby s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Požadavek se týká všech rodičů, zmocněných osob, starších sourozenců. Roušky mohou mít při příchodu také děti, nechávají si je však v šatně, do třídy vstupují bez roušek.

Aktuální a bližší informace budou zveřejňovány v MŠ - nástěnky, vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně.

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče okamžitě hlásí v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání roušek se upravuje aktuálně, v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. Aktuálně děti roušky nepoužívají. Žádáme rodiče, aby děti v tašce s náhradním oblečením měly také 1 kus čisté roušky, nejlépe jednorázové, pro případ krajní nouze (např. podezření na výskyt COVID-19 v MŠ).  

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou cca 20 -30 sekund, následně si ruce dezinfikují, používáme šetrný přípravek vhodný pro děti. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují.  

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce pouze v MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu. Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně. V prvním pololetí počítáme s omezením či zrušením akcí pro rodiče s dětmi. BIOTRH se ruší. Setkání s rodiči proběhne bez osobní účasti rodičů - formou zápisu.

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

Ke stažení

(*.doc)