Výsledky zápisu do MŠ "Čtyřlístek" Třebíč - 2022/23

Výsledky zápisu do MŠ "Čtyřlístek" Třebíč - 2022/23

Vážení rodiče, 

v příloze jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč pro školní rok 2022/23. 

ID žádostí, která jsou uvedena v seznamu, patří dětem , které byly do MŠ přijaty pro školní rok 2022/23 od 1.9. 2022. Děti jsou rozděleny do třídy Rolnička, Zvoneček a do běžných tříd. U běžných tříd je uveden název třídy. K přáním rodičům bylo dle možností a kapacity tříd přihlíženo. 

Pokud na seznamu není uvedeno ID žádosti vašeho dítě, vaše dítě nebylo z kapacitních důvodů do MŠ přijato. Rodičům doporučujeme poptat jiné MŠ v Třebíči, které mají volnou kapacitu. Rodičům byl zaslán informační email 11.5. 2022 na jimi uvedené emailové kontakty.

24.5. 2022 od 14:30 na hudební třídě proběhne schůzka pro rodiče dětí, kteří podali žádost k předškolnímu vzdělávání. Jedná se pouze o schůzku pro rodiče, nutná je účast bez dětí, rodičům doporučujeme vlastní psací potřeby. Pokud se nemůžete dostavit, kontaktujte, prosím, obratem ředitelku MŠ: msctyrlistek@email.cz 

Vaše dítě bylo přijato - na setkání dostanete Rozhodnutí o přijetí a další podklady a informace k zahájení PV. Setkání se nemusí účastnit rodiče, jejichž další dítě nyní dochází do MŠ, vše jim bude předáno v rámci běžného kontaktu v MŠ.

Vaše dítě nebylo přijato - rodiče nepřijatých dětí by měli do vlastních rukou převzít Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud se na schůzku nemůžete dostavit, je možné si domluvit individuální převzetí.

Další možnosti: zaslání datovou schránkou, pokud ji vlastníte, zaslání doporučeně - do vlastních rukou - na adresu zákonného zástupce, kterou uvádí jako korespondenční nebo trvalé bydliště. Prosíme rodiče o vyjádření, kterou zvolí možnost potvrzením na email ředitelky MŠ. 

Vážení rodiče, děkujeme za přízeň a projevenou důvěru, které si velmi vážíme. Těší nás váš zájem o naši MŠ. Na přijaté děti se budeme těšit, stejně tak i na spolupráci a setkávání s novými rodiči. U nepřijatých dětí věříme, že se vzhledem k volné kapacitě škol v Třebíči najde náhradní řešení pro přijetí.