Seznam přijatých dětí 2023/24

Vážení rodiče, na základě podaných žádosti byly přijaty pro školní rok 2023/24 děti, které splnily daná kritéria a současně získaly dostatečný počet bodů pro naplnění kapacity školy.

 

V příloze je vložen seznam s čísly žádostí a pořadovými čísly žádostí. Pokud je číslo žádosti Vašeho dítěte uvedeno v seznamu, bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do MŠ "Čtyřlístek" Třebíč od 4. 9. 2023. Schůzka pro rodiče s předáním Rozhodnutí o přijetí se uskuteční 18. 5. 2023 v hudební třídě. POZOR - dochází ke změně času - schůzka pro rodiče přijatých dětí začíná ve 14:30. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit, je nutno spojit se s ředitelkou MŠ emailem či telefonicky a domluvit si jiný způsob předání podkladů. Schůzka je určena pouze pro rodiče, bez přítomností dětí. Děkujeme za pochopení.

V případě nepřijetí dítěte (číslo žádosti není uvedeno v seznamu) se rodiče na setkání do MŠ dostaví také 18. 5. 2023, ale již ve 14:00 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí je možno zaslat pomocí datové shránky. Pokud rodiče uvedli ID datové schránky do žádosti, budou jim dokumenty zaslány datovou schránkou automaticky a jejich osobní účast není na schůzce potřebná. Pokud se rodiče na setkání nemohou dostavit, je třeba si domluvit náhradní termín s ředitelkou MŠ (emailem, telefonicky).  Děkujeme za spolupráci.  

Ke stažení

(*.pdf)