Sběr papíru

Děkujeme rodičům za přinesený papír. Podařilo se nasbírat téměř 2 tuny. Soutěž pokračuje dále. S dalším kolem počítáme předběžně v lednu 2022, rodiče včas upozorníme. Sběr za jednotlivá kola se sčítá dětem po celý školní rok.