Přijímání na cizí MŠ – hlavní prázdniny

Přijímací řízení dětí na cizí MŠ se uskuteční ve dnech 22. 6. ( úterý) a 23. 6. 2021 (středa).

V úterý se koná přijímací řízení v ředitelně MŠ od 10:00 do 15:00 hod., ve středu tamtéž od 11:00 do 14:00 hod.

Rodiče dokládají kopii Evidenčního listu, která obsahuje doklad o očkování. Pokud není na Ev. listu uvedeno, současně rodiče dokládají i kopii Žádosti.

V příloze je rodičům dostupná Žádost o přijetí, kterou rodiče vyplní, podepíší a přinášejí k přijímacímu řízení. Rodiče vždy vyplní formulář školy, na kterou podávají žádost. Žádosti by měly být dostupné na webu MŠ.  

POZOR – nově nabízíme zpracování žádosti předem. Doporučujeme rodičům požadované doklady do MŠ zaslat do 17. 6. 2021. Takto bude při vlastním přijímacím řízení zajištěn rychlý průběh bez dlouhého čekání.

Doklady je možno dodat:

  • Emailem (bez zaručeného el. podpisu).
  • Datovou schránkou.
  • Do pošty – v zalepené obálce.

 

Při přijímacím řízení hradí rodiče zálohu ve výši úplaty.

Rodiče dodržují stanovená protiepidemická opatření.

V případě, že se rodič v daném termínu nemůže dostavit, kontaktuje ředitelku MŠ k další domluvě (Ing. Renata Špačková, msctyrlistek@email.cz).

Bližší informace v příloze.

Termíny a informace platí pro rodiče dětí z MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, MŠ „Kaštánek“ a MŠ Demlova.