Poděkování - Tříkrálová sbírka

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Velké poděkování patří všem rodičům i dalším rodinným příslušníkům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili do Tříkrálové sbírky - přispěním finanční hotovosti dle svých možností do zapečetěných pokladniček v MŠ "Čtyřlístek". Celkem se v naší škole vybralo 2605 Kč.

Oblastní charita Třebíč si váží ochoty napomoci dobré věci a moc děkuje.

Ceníme si také toho, že jste svojí solidárností a pozitivním přístupem k charitativním akcím podporovaným MŠ svým dětem vzorem a dobrým příkladem.