Informace pro rodiče (nahrazující schůzku s rodiči v MŠ)

Vážení rodiče,

touto formou zápisu na našich webových stránkách vám předkládáme aktuální informace, které za běžného provozu bez omezení (v době, kdy nám do akcí a aktivit školy nezasahují záležitosti spojené s pandemií) dostáváte přímo při osobním setkání s ředitelkou školy.

Následující jednotlivé body programu máte rozepsány přímo v zápise, který je uveden jako příloha níže.

Program:

1/ Poděkování rodičům

2/ Akce školy

3/ Prázdninový provoz a přihlašování na cizí školy

4/ Vyúčtování daru rodičů

5/ Opatření – šíření COVID - 19  

6/ Organizační změny, různé

7/ Rozloučení, poděkování za spolupráci


Ke stažení

(*.docx)