Důležité informace pro rodiče - náhrada za setkání s rodiči, které probíhá obvykle v září

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kdy je i nadále na místě snaha o minimalizaci rizik šíření přenosu viru COVID-19, podzimní setkání s vámi neproběhne prezenčně v MŠ, ale nabízíme vám touto formou informace v podobě zápisu zpracovaného ředitelkou školy, který je k dispozici jak na webových stránkách MŠ "Čtyřlístek" Třebíč (viz příloha), tak i přímo v MŠ v tištěné podobě.