Aktuální informace k povozu MŠ od září 2022

  

Aktuální informace, které by se týkaly mimořádných opatření spojených s nemocí COVID-19, budou zveřejňovány dle aktuálnosti a potřeby na webu a v MŠ - nástěnky. Vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně. Nadále platí tato základní pravidla:  

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče je vhodné hlásit v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání respirátorů a roušek se aktuálně nevyžaduje, bude se odvíjet v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. 

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou a mýdlem cca 20-30 sekund. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku s ohledem na celkový vývoj situace, používáme vhodné dezinfekční přípravky. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují. O případné změně podávání stravy se rozhodne na podzim 2022 - možnost samoobsluhy dětí.   

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce převážně v MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu.

Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně s ohledem na aktuální doporučení MZD nebo MŠMT.  

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 1x v týdnu, dle potřeby se frekvence zvýší na 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

Ke stažení

(*.doc)