Projekt "Medvídek Nivea"

Projekt "Medvídek Nivea"

Ve školním roce 2019/20 bude naše MŠ opět zapojena do projektu: "Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu".

Do projektu budou zařazeny všechny dětí z posledního ročníku, tj. děti 5-6 let, které dovrší 6 let k 31.8.2020 a děti s OŠD pro školní rok 2019/20. Děti zdarma dostanou pracovní sešity, které si na konci školního roku odnesou domů. V letošním školním roce je opět kladen důraz na rozvoj dětí ve vztahu k předškolní přípravě, která by měla usnadnit přechod od předškolnímu ke školnímu vzdělávání a předcházet počátečnímu selhání dítěte při vstupu do základní školy. 

více