Zápis pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22 bude probíhat 4.-5.5. 2021.

Rodiče vyplňují žádost o přijetí v elektronickém systému pro elektronický zápis. Systém bude spuštěn od dubna 2021. Žádost o přijetí poté rodiče přinesou do MŠ osobně, či ji doručí poštou nebo datovou schránkou, a to v termínu zápisu do MŠ! Nadále platí, že podmínkou pro přijetí je řádné očkování dítěte, což se netýká dětí, které se vzdělávají povinně.

Aktuálně není jisté, jakou formou bude zápis probíhat. V případě, že dojde k ústupu pandemické situace, budou před zápisem v MŠ probíhat tzv. návštěvní dny pro děti a rodiče, kteří mají zájem o přijetí do MŠ od září 2021. Po zápisu a kladném výsledku přijímacího řízení mohou rodiče se svým dítětem navštívit v MŠ tzv. Miniškolku na třídě, kam je dítě od září přijato. Miniškolka bude probíhat v případě, že dojde ke zklidnění pandemické situace. Informace budeme aktualizovat v závislosti na vývoji pandemické situace. Děkujeme za pochopení.