Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč bude konat v celém období, jehož rozmezí je stanoveno MŠMT, a to od 2. května do 16. května 2021


V tomto termínu zákonný zástupce dítěte doručí do mateřské školy:

 

     vytištěnou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického dětského lékaře;

 

•     kopii rodného listu.


Rodiče vyplňují žádost o přijetí v elektronickém systému pro elektronický zápis. Systém bude spuštěn od dubna 2021. Žádost o přijetí poté může být do MŠ doručena osobním podáním - do schránky na budově MŠ, či poštou nebo datovou schránkou, případně e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, a to v termínu zápisu do MŠ! Nadále platí, že podmínkou pro přijetí je řádné očkování dítěte, což se netýká dětí, které se vzdělávají povinně. žádáme rodiče, aby v době zápisu do MŠ nepřicházeli osobně a dodrželi bezkontaktní způsob podání žádosti o přijetí. V případě dotazů k přijimacímu řízení je možno zaslat je emailem: msctyrlistek@email.cz.   

 

Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Ke stažení

(*.docx)
(*.pdf)