Akce červen 2022

Akce červen 2022

Na začátku měsíce června si paní učitelky v jednotlivých třídách zorganizovaly dle své volby oslavu Mezinárodního dne dětí. Hned následující den (2.6.) se třída přírodní vydala pěšky na exkurzi do hasičcké stanice. Ve stejném termínu - čtvrtek 2.6. - se uskutečnil i výlet hudební a sportovní třídy do Ratibořic na kozí a králičí farmu (autobusem).

Stejný výlet - návštěva kozí a králičí farmy v Ratibořicích proběhl o den později (pátek 3.6.) pro třídu přírodní a třídu Zvoneček.

Ve středu 8.6. se konala akce pro všechny předškoláky - Pohádkový les. Start programu byl u Hvězdárny. Děti uvítal Hloupý Honza, a jejich úkolem bylo obcházet stanoviště a zachraňovat pohádkové postavy (plnit úkoly), aby se vrátily do pohádky.

Kraj Vysočina pořádal 8.6. krajskou soutěž - ukázka vyprošťovacích prací Hasičského záchraného sboru (na parkovišti u prodejny Mounfield) - podívat se šly některé děti (když třídní učitelky usoudily, že by program pro ně byl vhodný a nebály by se při zhlédnutí simulovaného zásahu a vyprošťování zraněných), zúčastnila se třída přírodní.

V pátek 10.6. měli předškoláci z jednotlivých tříd naplánovanou cesta autobusem k třebíčské bazilice a do Muzea Třebíč - Expozice cesty časem. Část programu měla proběhnout venku v zámeckém parku, z důvodu nepříznivého, deštivého počasí, musel být program nakonec zrušen.

Ve dnech 22.6. a 23.6. proběhl v MŠ Preventivní program s městskou policií, kdy se třídy v těchto dvou dnech vystřídaly - první den třídy hudební a přírodní, následující den sportovní a Rolnička. Paní policistka seznámila děti s předměty, které policie ke své práci potřebuje, následovala ukázka vybavení policejního vozu.

V červnu byli předškoláci, kteří v následujícím školním roce nastoupí do ZŠ, slavnostně pasování na školáky: přírodní třída 14.6., sportovní a hudební třída 16.6.