Upozornění na otevření MŠ od 12.4. 2021

Vážení rodiče,

aktuálně Vláda ČR rozhodla o postupném uvolňování opatření, která byla stanovena jako ochrana před šířením pandemie COVID-19.

V první fázi otevírání škol od 12. 4. 2021 se předškolního vzdělávání mohou účastnit děti, které se vzdělávají povinně (dovrší 6 či více let do 31.8. 2021). Pro tyto děti bude připraveno vzdělávání na jejich kmenových třídách. Děti nemusí mít ochranu úst a nosu. Povinné bude testování dětí 2x v týdnu antigenními testy - výtěrem z okraje nosu. Testování bude provádět rodič, který dítě přivede do MŠ. Testy a vše potřebné bude připraveno v MŠ - testy budou vydávat třídní učitelky. Bližší informace byly rodičům zaslány emailem. Počítáme s celodenním provozem, plně bude zajištěno stravování dětí.  

Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč bude dle nařízení vlády uzavřena pro děti, které se nevzdělávají povinně od 12. 4.2021 do odvolání - termín otevření pro mladší děti aktuálně není známý (patrně se mladší děti budou vracet do MŠ až ve 3. fázi otevírání škol). Děti, které nedovršily k 31.8.2020 5 let se zatím předškolního vzdělávání nemohou účastnit a nemohou být do MŠ přijaty!!! Prosíme, vyčkejte další infromace.

POZOR - předškolního vzdělávání se mohou účastnit mladší děti, pokud jejich rodič vykonává profesi ve vybraných oborech nutných k zajištění chodu státu a infrasktruktury státu (např. zdravotničtí pracovníci, pedagogové vybraných škol...). Rodiče dokládají tento nárok potvrzením od zaměstnavatele. I na tyto děti se vztahuje povinné testování. Rodiče byli obeslání emailem. Možnost návštěvy MŠ se na tyto děti vztahuje od 12.4. 2021. V případě zájmu o docházku bude pro tyto děti určena jedna třída, děti nebudou na své kmenové třídě.  

I nadále trvá, že rodiče mladších dětí budou mít po celou dobu uzavření MŠ nárok na ošetřovné, pokud ho budou potřebovat využít. Žádost o ošetřovné rodiče podávají přes formulář české správy sociálního zabezpeční - www.cssz.cz. Zde kliknutím na ikonku - formulář svou žádost vyplníte. Každý formulář má své jedinečné číslo. Škola rodičům formulář nepotvrzuje a žádné potvrzení pro zaměstnvatele nevydává. Více informací v příloze. 

Děti není třeba omlouvat z docházky. V případě nutných sdělení a dotazů využívejte hlavní email školy: msctyrlistek@email.cz. Omluvy z docházky se týkají dětí, které se mohou účastnit předškolního vzdělávání od 12.4. 2021. 

Školní stravování je zabezpečeno pro děti, které docházejí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.  

Úplata ze předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 je stanovena na 0 Kč, po celý měsíc předškolní vzdělávání neprobíhalo. Platba za preventivně zdravotní péči bude rodičům ze třídy Rolnička za měsíc březen 2021 prominuta v celé výši - platba 0 Kč. Výše platby za úplatu a za preventivně zdravotní péči za duben 2021 bude stanovena v závislosti na provozu (zda bude MŠ uzavřena či zda se v průběhu měsíce otevře). 

Doporučujeme sledovat web školy. Naší snahou bude zajistit rodičům komplexní a srozumitelné informace o aktuálním dění. 

Ke stažení

Žádost o ošetřovné (*.pdf)