Poděkování rodičům za výbornou spolupráci

Poděkování rodičům za výbornou spolupráci

Milí rodiče, 

velmi si vážíme vaší vstřícnosti a spolupráce v této nelehké době, a chtěli bychom vám tímto poděkovat - všem vám rodičům, kteří jste vyslyšeli naši prosbu o pomoc v době personální krize v MŠ "Čtyřlístek", a pokud jste měli tu možnost, zajistili jste péči o své děti vlastními silami. Nepovažujeme to za samozřejmost, jsme si vědomi, že i pro vás je to mnohdy náročné, ale přesto jste nám vyšli vstříc, a jen díky tomu se daří provoz školy udržet pro rodiče, kteří i nadále chodí do zaměstnání, a jiné možnosti nemají - fungování MŠ je pro ně tedy důležité, a je velkou pomocí.

Věříme, že obtížné období společně překonáme, a brzy se nám podaří provoz školy vrátit do běžného režimu. 

Zaměstnanci MŠ přejí všem rodičům, dětem, i dalším vašim rodinným příslušníkům pevné zdraví, mnoho sil, a co nejméně nelehkých situací ve vašem životě, ať už osobním, rodinném nebo pracovním. Věřme, že tato nezvyklá a obtížná doba se stane brzy minulostí, a těšíme se na opětovné setkání s vašimi dětmi i s vámi.