Akce říjen 2019

Akce říjen 2019

Hned na začátku října 1.10. děti z přírodní a hudební třídy čeká druhá část preventivního programu o slušném společenském chování a spolupráci "Nazdárek Kašpárek". Pro třídu Rolnička a třídu sportovní je tento program připraven na 11.10. 2019.

Ve dnech 2. a 3. 10. do školky přijde paní Kubová s prográmkem na téma ovoce - "Ovoce si usušíme". Zajímavé povídání je spojeno také s ochutnávkou, a kromě toho si děti naplní sušeným ovocem i vlastní pytlíček, který si poté odnesou domů. Ve středu 2.10. tato aktivita čeká děti ze tříd hudební a přírodní, ve čtvrtek 3.10. je připravena pro děti ze třídy sportovní a Rolnička.

Následující den, tedy 4.10., do školky zavítá další milá návštěva, a to pan Hořák se svými zvířátky. Akce bude probíhat ve sportovní třídě, děti budou rozděleny do dvou skupin - od 9:00 se týká dětí ze třídy sportovní a přírodní, od 10:00 pak třídy hudební a Rolnička.

7.10. do MŠ dorazí oblíbení klauni Hugo a Fugo, tohoto představení se zúčastní všechny děti, a to opět ve dvou časech - v 9:00 děti ze třídy hudební, Rolnička a Zvoneček, v 10:00 pak děti ze třídy přírodní a sportovní.

15. 10. se předškolní děti z celé MŠ vypraví do Domova pro seniory, kde je čeká společně s babičkami a dědečky zábavné dopoledne s hrami a přípravou zdravých pomazánek.

17.10. nás čeká v přírodní třídě naší školky program "Máme rádi zvířata", jedná se o projekt Státní veterinární zprávy.

I v měsíci říjnu si opět zájemci ze starších dětí zasportují na nádvoří MŠ s trenéry z Fotbalové školy, a to 18.10.

Od října také začínáme opět využívat nabídku Střední školy stavební Třebíč - pravidelně každý čtvrtek jsou nám k dispozici prostory tělocvičny. Jednotlivé třídy se v této možnosti sportovních aktivit na velkém prostoru a v teple školy budou střídat až do konce měsíce dubna.